Nemoland

Nemolands historie

Café Nemoland har i den grad forandret sig med tiden. Vi er gået fra at være en besat, underjordisk skydebane til et snusket værtshus, til i dag at være en café, bar og spillested, hvor der er plads til alle.

1970 - 1980

Nemolands oprindelse

Da Forsvaret i slutningen af 1960’erne valgte at nedlægge kasernen i Bådmandsstræde, havde ingen i sin vildeste fantasi forestillet sig, at det 32 hektar store område ville udvikle sig til vel nok denne verdens mest unikke by-del. At denne historiske begivenhed overhovedet blev muliggjort, kan tillægges det faktum, at Forsvaret troede, at de hen over hovedet på bl.a. Christianshavnerne kunne lade området og dets mange bevaringsværdige bygninger henligge til det rene forfald.

De første beboere

Men sådan skulle det ikke gå. En lille gruppe beboer tog “en planke i egen hånd” og med den, bankede de hul i plankeværket ind til kaserneområdet – tanken var at udnytte faciliteterne til rekreativitet mv. Tyve og metalklunsere kom til, hvis hærværk hurtigt tilkendegav, at her var der ingen opsyn eller kontrol. Det medførte dog også, at datidens ungdom, de såkaldte hippier, og utallige skandinaviske backpackere fandt et gratis sted at bo.

Manden Nemo

“Besættelsen” medførte bl.a. at der snart ikke var noget sted, som ikke var besat og beboet – hvis man lige ser bort fra hullet i jorden som var forsvarets gamle skydebaner i voldanlægget. Det var i disse underjordiske skydebanerum, at en ung mand ved navn Nemo flyttede ind og bl.a. begyndte at sælge frisk frugt og grøntsager til de beboende besætterne.

Nemoland Facade

Nemolands facade i 70’erne

Fra Nemolands tag kan man se Grøntsagen og Den Grønne hal

Kø ved Nemoland

1980 - 1990

Bullshit MC

Nemoland var i starten på det nærmeste et hul i jorden. I første halvdel af denne periode, styrede Bullshit MC på værtshuset Nemo.
Nogen vil mene, at Bullshit ikke var en rigtig “MC KLUB”, men derimod var individualiser med hver sin drøm om et liv over “tegneserieniveauet”. Bullshits medlemmer omfattede adskillige markante personligheder hvoraf mange af dem i dag lever efter sigende et roligt familieliv uden for Fristaden.

Bullshit MC ryger på porten og borgerskabet sejrer

Grænsen var dog nået, da Bullshits “forretninger” ude i byen, i sådan grad påvirkede livet på hele Christiania med vold, skudepisoder, drab og ligskænding. Det ville Christianitterne ikke finde sig i og vedtog ved et kort fællesmøde at sætte Bullshit MC på porten og sådan blev det.
To store personligheder kvitterede for denne gestus, ved at påbegynde en gennemgribende omstrukturering af værtshuset Nemo. I sagens natur var der fotoforbud på og omkring hele værtshuset – ingen havde noget ønske om at blive foreviget i sin kojakke med den skidende tyr på ryggen.

Nye tider

Værtshuset Nemo tog rent ud sagt en “kovending”. Græsmarken foran Nemo blev ryddet og planeret, og man kunne opleve den berømte Christiania maler KAZMIR, som har malet mange jubilæumsbilleder for Christiania. Nemo var nu blevet stedet, hvor man selv uden penge på lommen kunne komme og hygge sig. Der blev ofte afholdt forskellige tema-fester med live-musik, og altid med gratis adgang.
I slutningen af perioden var “hullet i jorden” blevet til det, vi i dag kender som Cafe Nemoland, hvor kun nogle få administrative forhold manglede at blive bragt i en sådan orden, at myndighederne uden for plankeværket anerkendte Nemoland.

Alt i alt en periode hvor rockerskabet blev udskiftet med borgerskabet.

1990 - 2000

Christianias virksomheder udvikler sig

Christianitter er i almindelighed hverken dumme eller naive, men et flertal var af den mening, at istandsættelsen bare var overfladeglasur som alene havde til formål at kamuflerer et forsat Rocker-sted. En del Nitter besad dog så megen menneskekundskab, at de under deres jævnlige besøg fik så megen indsigt i stedets reelle hensigter, at de med tiden blev Nemolands bedste ambassadører, hvilket caféen var og er meget taknemmelige for. Tak.

Aktive Christiania

Christiania er inddelt i 11 små områder/kommuner, hvor Café Nemoland hører under Fabriksområdet sammen med Fristadens Byggemarked/Genbrugs Hal, Grøntsagen, Månefiskeren, Operaen, WC Fields, Woodstok, Abegrotten og Fodboldbanen m.v. Fabriksområdet er endvidere den del af Christiania som huser langt største parten af de ca. 500.000 turister, der årligt besøger Fristaden.

En stor tak!

Christianias virksomheder og deres aktiviteter er baseret på en aftale med lokalområdets repræsentantskab, en såkaldt “Brugsretsaftale”. Repræsentantskabet modtager, behandler, afviser eller godkender virksomhedernes ansøgninger vedr. alle aktiviteter m.v. Enhver som har overværet et “Christiania/områdemøde” må sig forbavse over, hvordan det lader sig gøre at nå frem til en sags afgørelse, der bare i en ringe grad bygger på bl.a. demokrati, viden og erfaring. Der skal derfor lyde en oprigtig og hjertelig TAK til de personer, der gennem årene, på de benævnte møder, har repræsenteret Nemo og senere Café Nemoland. Og ikke mindst en stor TAK, til de område repræsentanter, som ligeledes gennem årene, ved deres positive indstilling, har medvirket til Café Nemolands historiske udvikling.

Hashpolitik

I 1991 lykkedes det at indføre regler, som fremover var gældende for Café Nemoland. Det har ikke været muligt at købe hash hos os på Café Nemoland, som også under hensyn til bl.a. vores personale og de ikke hashrygende gæster, har et forbud mod indendørs hashrygning. Når myndighedsrepræsentanterne i dag aflægger kontrolbesøg sker det generelt under udvist gensidig respekt fra alle tilstedeværende.

Dagligdagen på Café Nemoland

Selv områderepræsentanterne ser med forstående øjne på Nemolands anmodninger om forskellige tiltag og aktiviteter, herunder de populære VIP-fester som er blevet et tilbagevendende kulturelt højdepunkt.
Vi på Café Nemoland, ser caféen som en del af vores liv. Vi går op i at sikre, at alle Christianias gæster tilbydes et spændende og velordnet besøg, uanset årstiden eller gæsternes økonomiske formåen.

2000 - 2010

Livet ombord på Nemoland

Tiden omkring årtusinde skiftet var en forrygende tid for Nemoland. Personalet var i gang og ledelsen var med til få skibet til at sejle i den rigtige retning. Besøgende kunne om sommeren nyde alle de nye planter som pludselig stod på pladsen og gjorde Nemoland til en af Københavns smukkeste udendørs arealer med eksotiske palmer – kæmpe bourgonvilla planter – og ikke mindst 100 årige gamle oliventræer. Udendørsbaren blev bygget om og der kom VIP terrasse på volden efter mange ansøgninger hos slots- og ejendomsstyrelsen. Nemoland og Bistroen var efterhånden blevet til et velanset sted.

Kulturer mødes på Nemoland

Der var og er plads til alle kulturer og samfundslag og vores festlige arrangementer og fester har gjort, at pladsen er fyldt af mennesker fra alle slags lande. Her kan man sidde og nyde livet uden at skulle kigge sig over skulderen af frygt for at blive genkendt eller opdaget.

Loven håndhæves

Tingene tog en ende, da lovens håndhævere besatte staden og Nemoland i 2004. Det frie hashmarked skulle nedkæmpes med vold, lov og magt. Det gjorde, at politiet var massivt tilstede hver dag på staden og med ny lov bag sig, kunne man få bøder på 2000 kr. bare ved at ryge cannabis… Der blev uddelt ca. 3500 bøder på en uge! Dette gjorde, at Nemoland havde nogle svære vilkår i denne periode. Kunderne udeblev pga. politiets besættelse af staden. Dette sammenholdt med 3 dårlige, regnvåde somre i træk, gjorde at kassen var tom og i januar 2007, blev en ny ledelse så småt samlet.

Forandring fryder

Det første den nye ledelse gik i gang med var en økonomisk rationalisering og forandring i lederstilen. Der kom lidt hippiestil ind over med psykedeliske farver på væggene og megen abstrakt kunst malet på facader og skulpturer – vi var ligesom back to reality. Der blev købt nye møbler til baren, så kunderne virkelig kunne se forandringen. Mange arbejdede frivilligt i flere måneder for at få ”skibet” på rette køl og derved kunne Nemoland bestå af mange dedikerede ansatte.

Folkets fristad

Succes har jo meget med timing og netværk (og måske en lille smule held) at gøre. Alle tre ting flaskede sig (i bogstavelige forstand) for Nemoland fra 2007 – 2008. Sommeren var solrig, og publikum besøgte igen staden på trods af ophøjet tilstedeværelse, og chikane fra politiet. Kulturen skiftede på hele Christiania, og fristaden kunne i den forstand få lov til at være kultur med fest og farver og flere arrangementer, hvilket vi hurtigt indså var vejen mod bedre tider.

2010 - 2020

Nye toner

Nemoland gik derfor i gang med at arrangere gratis koncerter. Det var meningen, at søndagene på sigt skulle begynde at genere en omsætning, således at det ikke kun var fredag og lørdag med gang i den. Søndagene har altid været dagen, hvor man kom ovenpå efter fest og farver og der skete absolut ingenting i baren på disse dage. Nemoland skulle blive til det der i 80’erne kunne tilbyde folk gratis musikoplevelser – nemlig 5-øren på Amager Strand.
Succesen kom ikke lige med det samme. Vi satsede bredt med både musik torsdag og søndag! Heldigvis har vi via netværk igen allieret os med en person, som i en årrække har levet livet i den danske musikverden. Vi eksperimenterede os igennem de første 3-4 år og valgte så at lave stilen om og TÆNKE STORT. Vi besluttede at blive mere mainstream, hvilket betød kun søndagskoncerter, men med store etablerede navne fra den danske musikscene. Vi har med den vision og mission nu formået at løfte Nemoland og Christianias ry til at være et sted, hvor musikken virkelig spiller (i hvert fald om søndagen).

Café Nemoland Brunch Christianshavn Mad Bistro Café Nemo Søndagskoncerter Backgammon spil Pusherstreet Christiania

Bistro Nemo

En anden mission og udfordring vi har haft er at lære at styre et køkken. Vi har nu haft ledelsen af Nemos Kitchen under os i 8 år til juli 2015 og har en høj kvalitet i den mad, vi serverer på tallerknerne! Vi har nu fået os et dedikeret og loyalt personale i køkkenafdelingen, som har løftet produktionen og kvaliteten, og ikke kun gør ledelsen stolte og glade, men også vores spisende kunder. Missionen med maden er ikke helt fuldført, men vi nærmer os med forsigtige skridt i den rigtige retning og vi har ikke mindst skabt vækst og arbejdspladser i dagens Danmark og på Christiania.

Nemoland elsker at rejse.

Udover missionen med god mad og gratis koncerter til folket, har vi igennem årene som kulturforening, haft et mål med at blive ved at forbedre arbejdsmiljøet for personalet. Der gik nogle år inden økonomien var helt på plads, men så genoptog vi en gammel tradition med en kultur-rejse for alle i personalet. Det hele startede faktisk tilbage i 1995/96, hvor der var tale om en personaletur til Thailand, som ikke blev til noget. I årene derefter blev der dog arrangeret ture til Holland og Island. I nyere tid har vi været i USA, Spanien og Tyskland. Disse personaleture giver inspiration til nytænkning i vores egen forening og det giver personalet et helt nyt syn på deres arbejdsplads – samtidig med at de sociale relationer bliver styrket personalet imellem.

Vi ser fremad.

Ledelsens fremtidige mission med Nemoland er at vedblive med at forny stedet, så vi år efter år kan opgradere kunders oplevelse af at være på stedet. Projekter og fornyelse er ligeledes katalysator for ikke at blive for magelig, men ved fornyelse og projekter er man hele tiden i gang og det giver ledelsen og ansatte mange nye udfordringer til at få tingene til at gå op i en højere enhed. Rom blev ikke bygget på en dag, det samme gælder for Nemoland – det har taget mange år at forandre stedet. Nyindrettet restaurant, nye flotte toiletter inde og ude, ny stor scene, herregårdsfliser på hele pladsen og backstage – alt sammen finansieret af foreningen selv. Dette kan kun lade sig gøre ved at have en stab, der er stabilt og arbejdsomt og en ledelse der er ligeså engageret og dedikeret og kender til forretningsgangene – og det må man sige alle gør!

Den grønne bølge på Nemoland 2019 –

Nemoland vil i de kommende år bestræbe sig på at blive endnu mere miljøvenlige mht energi og affald.

Allerede nu bruger vi pillefyr i stedet for oliefyr, da vi for 3 år siden blev tilsluttet Christiania’s største nabo pillefyr.
I år har vi taget et endnu skridt i den helt rigtige retning og anlagt et solcelle-tag på 120m2, hvilket hjælper os til at blive endnu mere grønne, da det dækker 5-10% af vores el-forbrug pr år.
Næste år er vores målsætning at skifte minimum 60%  af vores 1-gangs service og emballage til at være bionedbrydelige. På sigt er vores mål at nå 100%.
Vi mener det er en vigtig faktor at være forgangs virksomhed især på miljøområdet på Christiania (og i hele verden) da vi elsker vores grønne moder jord og især vores grønne oase Christiania.
Så næste gang du kommer forbi Nemoland – så vær ikke urolig – du kan med god samvittighed købe dig en Grøn Tuborg.