Café Nemoland, Christiania.

Restaurant Nemo’s Kitchen.